Dokumenterade bieffekter av Cialis vid behandling av erektil dysfunktion (ED)

Det finns människor som kan få vissa biverkningar av Cialis. Dessa är vanligen ryggsmärta, huvudvärk, matsmältningsproblem, yrsel, nästäppa muskelsmärta, hjärtklappning eller ansiktsrodnad, var av inga är större faror utan mest obehag som kan uppkomma. Skulle man känna av bieffekter så som synrubbningar eller yrsel avråds man ifrån att köra bil.

Bland de saker man bör tänka på som faktiskt kan vara farliga är följande: - Man får inte kombinera Cialis med nitrater som används mot kärlkramp. Det kan leda till blodtrycksfall och framkalla ett anfall. - Man får inte heller kombinera Cialis med amylnitrit. Detta ämne kan ge samma effekter som nitrater och man kan drabbas av kärlkrampsanfall eller i värsta fall en hjärtinfrakt. Tänk på att drogen "poppers" är det samma som amylnitrit. - Man ska tänka på att om man har avråtts från sexuell aktivitet på grund av hjärtsjukdom ska man inte ta Cialis. - Man ska alltid försäkra sig om att de eventuella mediciner eller preparat som man använder utöver Cilais inte är farliga att kombinera. - Detta kontrolleras enklast med läkare, eller med personal på vårdcentral eller apotek.